Fra den vilde natur til værkstedet i Fåborg

Grønland, ekspeditioner og kunst hører sammen i en historisk treenighed. I de danske grønlandsekspeditioners storhedstid i begyndelsen af forrige århundrede lå slædesporene tæt på Grønlands nord- og østkyst. Ekspeditionernes formål var blandt andet at kortlægge de øde egne og at skaffe videnskabelige resultater. Ekspeditionernes deltagere var- udover stedkendte grønlændere – søfolk og videnskabsmænd. Og så var der på alle de store ekspeditioner en eller flere kunstnere med eventyrblod i årerne. De skulle fastholde og formidle ekspeditionernes resultater i form af skitser af dyr, planter, geologiske og arkæologiske fund og også den lokale befolkning og dens redskaber. Dertil kom, at næsten alle kunstnerne malede storslåede malerier af isen, landet, himlen og havet.

Ulf Nielsen følger i disse kunstneres og ekspeditionsmænds spor. På sine mange rejser
til Østgrønland, hvor han i kajak sejler på fjordene omkring Tasiilaq – en af de to byer
på den 3000 kilometer lange østkyst – tegner han skitser og samler indtryk og
inspiration.

Råstoffet er farvespillet i mosser, lav, træstykker, sten og bjergarter. I bræerne og elvene og i nysneen, der faldt om natten. Alt bliver omhyggeligt fastholdt i små billeder og skitser, som bliver afsæt for tegninger i tørpastel eller omskrevet til dekoration på
stentøj i værkstedet i Bøjestræde i Faaborg.

Se flere kunstværker her Ulf Nilsen Billedkunst

Del denne artikel

Scroll to Top